michaela_palgutova

Volám sa Michaela Valicová.

Mojim poslaním je pomáhať ľuďom odhaliť skrytý potenciál, zvoliť študijné zameranie a povolanie, v ktorom nájdu uplatnenie, motiváciu a radosť.

Som kariérová poradkyňa a lektorka. Klientov sprevádzam pri voľbe alebo zmene povolania 9 rokov. Mám absolvovaný výcvik kariérového poradenstva akreditovaný Ministerstvom školstva, výskumu, vedy a športu Slovenskej republiky. Je pre mňa dôležité pracovať novými metódami a neustále sa rozvíjať vo svojich poradenských a lektorských zručnostiach. S klientami pracujem individuálne prostredníctvom konzultácií a skupinovo formou zážitkových workshopov. Využívam pritom najmä zážitkový, sociodynamický a koučovací prístup.

V roku 2020 som prešla procesom certifikácie v rámci Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Komisia pre rozvoj kvality, ktorá posudzuje kvalitu poskytovaných služieb mi udelila certifikát kvality.

V oblasti kariérového poradenstva som začala pôsobiť v roku 2012 na Kariérnom centre Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
K založeniu značky „Kariérny Kompas“ ma podnietil zvyšujúci záujem stredoškolákov, absolventov rôznych vysokých škôl a dospelých o moje služby kariérového poradenstva. Zároveň to bola reflexia na moju prirodzenú potrebu rozširovať odbornú podporu a pomoc pri odhaľovaní potenciálu a nachádzania vhodného povolania pre rôzne cieľové skupiny klientov. Vďaka tomu som získala možnosť pracovať so študentmi, pracujúcimi dospelými, krátkodobo nezamestnanými, znevýhodnenými uchádzačmi na trhu práce a mamičkami počas/po materskej dovolenke.

Som členka Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Od roku 2021 som v lektorskom tíme združenie, kde lektorujem akreditovaný výcvik Kariérové poradenstvo.

Moja cesta ku kariérovému poradenstvu:
Ako dieťa som nikdy nehovorila o vysnenom povolaní. Nemala som žiadnu predstavu o tom, čo chcem v živote robiť. Bola som dobrá v rôznych oblastiach, ale žiadnu som nevnímala u mňa ako výnimočnú, zaujímavú. A tak som len obdivne načúvala spolužiakom, ktorí vedeli povedať, že budú lekári, bankári, právnici, požiarnici, tanečníci či veterinári. Pri voľbe strednej školy som nevedela povedať na akú školu chcem ísť a prečo. A tak som poslúchla radu mojej mamy, že z obchodnej akadémie budem mať dobré uplatnenie, a aj ako takú šancu dostať sa na vysokú školu. Študijné výsledky som mala výborné, ale žeby ma niečím oblasť ekonómie významne nadchla, to som nemohla povedať. Pri výbere vysokej školy nastal ten istý začarovaný kruh, no s tým rozdielom, že som začala trochu bojkotovať pokračovanie v štúdiu ekonomiky.
Zlomový okamih nastal u mňa návštevou psychologičky, ktorá sa zameriavala na kariérové poradenstvo. Po sérií testovaní som prišla na konzultáciu. Rozprávali sme o mne, o mojich schopnostiach, silných stránkach i oblastiach, ktoré by som potrebovala zlepšiť. Dospeli sme k záveru, že mojou cestou sú skôr spoločenské vedy a medzi navrhovanými odbormi zarezonovala u mňa andragogika, o ktorej som doposiaľ nepočula.
Pamätám si na tie vzletné pocity, keď som išla domov z konzultácie. Cítila som úľavu, šťastie, radosť z toho, že som konečne na seba trochu viac videla z akéhosi nadhľadu a mohla som uvažovať nad svojimi zručnosťami, vlastnosťami vo vzťahu k predstavám o mojom budúcom smerovaní. Jej povolanie mi prišlo v tej chvíli najkrajšie, s akým som sa kedy strela. Pomohla mi otvoriť oči a nájsť odpoveď na otázku „Akým smerom sa chcem uberať a čo chcem robiť?“ Povedala som si, že aj ja by som vo svojej práci chcela prinášať takéto pocity ľuďom. Táto skúsenosť zostala vo mne a sprevádzala ma pri príprave na budúce povolanie.
Vyštudovala som andragogiku. Počas doktorandského štúdia som sa začala venovať kariérovému poradenstvu. Moja práca sa stala pre mňa tou „pravou“ a napĺňa ma radosťou.

Kurzy, výcviky, vzdelanie:

 

– Tréningový kurz: Uznávanie formálnych, informálnych a neformálnych kompetencií cez CH-Q prístup, EKS Praha, 2022
– Akreditovaný vzdelávací program „Podpora kariérového poradenstva v práci s mládežou“, Iuventa, 2019.
– Akreditovaný ročný výcvikový program kariérového poradenstva „Career Development Academy“, Navigácia v povolaní, 2015.
– Víkendový odborný seminár „Navigácia v povolaní“ – úvod do zážitkového kariérového poradenstva, Navigácia v povolaní, 2012.
– Doktorandské štúdium Andragogiky, Katedra andragogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010-2013.