Kariérny kompas Vám pomôže otvoriť dvere k Vášmu potenciálu a vysnívanému povolaniu, vstúpiť do nich avšak musíte sami.

Prostredníctvom Kariérneho kompasu poskytujem individuálne i skupinové služby kariérového poradenstva.

Čo všetko Vám kariérového poradenstvo môže  priniesť?

  • poznanie svojich kvalít, záujmov, potrieb a odhalenie svojich talentov vo vzťahu ku svojmu kariérovému smerovaniu
  • objavenie svojich životných zdrojov
  • oživenie detských snov a tvorivá práca so svojimi predstavami o budúcom povolaní
  • rozhodnutie, po ktorej ceste chcem kráčať, stanovenie vlastnej vízie a akčných krokov k vysnívanému povolaniu
  • odhodlanie ísť za svoju víziou, zmenou
  • konzultáciu a úpravu životopisu a motivačného listu, ktorý vyvolá záujem u potenciálneho zamestnávateľa
  • prípravu na pracovný pohovor, ktorým by sa zvýšili šance na úspech získať vysnívanú prácu