Kariérny Kompas Vám pomôže otvoriť dvere k Vášmu potenciálu a vysnívanému povolaniu, vstúpiť do nich avšak musíte sami.

Prostredníctvom Kariérneho Kompasu poskytujem individuálne i skupinové kariérové poradenstvo. Sprevádzam ľudí na ceste za ideálnym povolaním.

S čím vám môžem pomôcť?

Čo všetko Vám kariérového poradenstvo môže  priniesť?

 • poznanie svojich kvalít, záujmov, potrieb a odhalenie svojich talentov vo vzťahu ku svojmu kariérovému smerovaniu
 • objavenie svojich životných zdrojov
 • oživenie detských snov a tvorivá práca so svojimi predstavami o budúcom povolaní
 • rozhodnutie, po ktorej ceste chcem kráčať, stanovenie vlastnej vízie
 • stanovenie akčných krokov k vysnívanému povolaniu
 • odhodlanie ísť za svoju víziou, zmenou
 • spätná väzba na životopis a motivačný list a podnety k zlepšeniu, aby zaujali potenciálneho zamestnávateľa
 • príprava na pracovný pohovor, ktorým zvýšite šance na úspech získať vysnívanú prácu

Ako poradenstvo prebieha?

 • dohodnite si úvodný bezplatný telefonický rozhovor, kde sa dozviete podrobnejšie, akým spôsobom vás môžem pomôcť vo vašej situácii
 • zistíte tak, do akej miery môže byť moje sprevádzanie pre vás užitočné
 • zmapujete, kde sa aktuálne nachádzate a kam chcete smerovať v poradenskom procese – lepšie tak spoznáte ako sa vám darí počas konzultácií ísť želaným smerom
 • rozhovor, individuálny a partnerský prístup vám dáva priestor pomenovať veci nahlas a vidieť ich v súvislostiach
 • zážitkové metódy (rozprávanie príbehov, poradenské karty, kreatívne techniky a podobne) vám umožnia vidieť veci z nadhľadu a vášho vnútra
 • miesto, čas a intenzitu stretnutí si plánujete na základe vašich potrieb
 • možnosť konzultovania na diaľku v online štúdiu Kariérneho Kompasu, ktorý prenesie zážitok k vám domov
 • získate výstupy, o ktoré sa môžete oprieť pri voľbe a plánovaní svojej kariérovej cesty v podobe ústneho zhodnotenia a písomných výstupov z aktivít
 • cena konzultácie 20,- / hodina

Pri poskytovaní kariérového poradenstva je pre mňa dôležité dodržiavať všetky etické zásady. Kariérny Kompas sa riadi etickým kódexom Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.