Kariérny Kompas realizuje dištančné kariérové poradenstvo od roku 2018. Naše online štúdio poskytuje interaktívny priestor pre zážitkové kariérové poradenstvo na diaľku pre všetkých, ktorí potrebujú sprevádzať pri voľbe alebo zmene povolania.

Online individuálne konzultácie prinášajú zážitok pri hľadaní osobného potenciálu, povolania a ďalšieho kariérového smerovania ľuďom z pohodlia domova z rôznych kútov Slovenska, ako aj Slovákom žijúcim v zahraničí. Zážitkové metódy sú prispôsobené pre dištančné poradenstvo. Klient má výstupy do najväčšej možnej miery vizualizované. Online štúdio využíva interaktívne prvky a dáva priestor na prácu s poradenskými kartami, predmetmi, myšlienkovými mapami a podobne. Konzultácia sa dá absolvovať aj cez mobil. Ako komunikačný kanál sa využíva Skype, Google Hangout, Google Meet, Messenger, Whatsup. Po poradenskom stretnutí dostane klient graficky spracované výstupy, aby mal z čoho čerpať a s čím pracovať medzi stretnutiami.

Online služba je čoraz vyhľadávanejšou službou, pretože je to flexibilnejšia a dostupnejšia forma spolupráce. Pre lepšiu predstavu ako funguje online poradenstvo si pozrite video 🙂