Kariérové poradenstvo je pomoc poradcu nájsť spolu s klientom vlastné kariérové smerovanie, resp. povolanie, ktoré by ho napĺňalo.

Každý z Vás môže nájsť to právne povolanie pre seba, ktoré by bolo pre Vás naplňujúcim. Keď sa človek realizuje v povolaní, ktoré robí rád, má vyššiu motiváciu robiť ho dobre a je v živote šťastnejší a spokojnejší. Stáť pred takouto voľbou môžete v akejkoľvek etape svojho života. Platí tu však, že čím skôr začnete hľadať, čo je pre Vás to pravé, tým skôr to nájdete a budete spokojný. Kariérny kompas Vás prevedie všetkými fázami poradenského procesu:

  • UJASNENIE KÝM SOM

Zorientovanie sa vo svojich schopnostiach, talentoch, túžbach, očakávaniach a potrebách nám nebýva vždy až také jednoduché a zjavné. Často krát nevidíme aké ingrediencie máme „pod pokrievkou“. Poznávanie nášho potenciálu a zdrojov je nevyhnutným predpokladom k spoznaniu toho, ktoré študijné zameranie, povolanie, zamestnanie sú pre mňa tie pravé. Zisťovať kvality človeka je možné viacerými spôsobmi. Okrem osobnostných dotazníkov, zameraných na profesijnú orientáciu, sú užitočné zážitkové metódy zamerané na hľadanie zdrojov. Prostredníctvom vedeného rozhovoru môže klient vzhliadnuť na podstatné esencie, kvality činností, ktoré v živote robil alebo robí s nadšením a rád. Na základe toho je možné získať zdroje informácii pre charakter vhodného povolania.

  • HĽADANIE VHODNÉHO POVOLANIA

Po vytvorení si obrazu o sebe samom a o svojom potenciály nastupuje fáza kreatívneho tvorenia možností ich uplatnenia a alternatív. Klient je pripravený na základe už vytvoreného obrazu o sebe, navrhovať rôzne povolania a zameranie svojho kariérového smerovania. Výsledkom tejto fázy býva vytvorenie vlastnej vízie k želanému povolaniu. Okrem vedeného rozhovoru je prínosná práca prostredníctvom výtvarných techník, vizualizácie a predstavy želaného povolania, hrania rolí, koučing a podobne.

  • REALIZAČNÉ KROKY SMEROM K VLASTNEJ VÍZII

Neodmysliteľnou súčasťou poradenského procesu je určiť si aj akčné kroky na ceste k želanej vízii. Klient si pomenuje a naplánuje akčné kroky. Pomoc klientovi zo strany poradcu je realizovaná prostredníctvom koučingu, zážitkových metód, metód sociodynamického prístupu a odborného poradenstva.