Kariérové poradenstvo pomáha mamičkám na/po materskej dovolenke 

Vďaka projektu „Rovnosť šancí pre každého“ z dielne In Energy, s.r.o. máte vy mamičky počas/po materskej dovolenke v rámci Banskej Bystrice a Slovenskej Ľupče možnosť absolvovať bezplatné kariérové poradenstvo. Spolupracujúcimi organizáciami je Rodinné centrum Hviezdička Banská Bystrica, Materské centrum Mamina Banská Bystrica a  Materské centrum Kľúčik.

Mamičky (ale aj oteckovia) tak majú možnosť absolvovať u mňa individuálnu konzultáciu kariérového poradenstva alebo prihlásiť sa na zážitkový workshop kariérového poradenstva bezplatne. Poradenstvo prebieha online, po individuálnej dohode prezenčne. Projekt opäť beží od decembra 2020 do júla 2021. Viac informácií o mojich službách nájdete tu.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Teším sa na Vás.