Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici je zo strany študentov záujem o rozvoj kariéry. Svedčí o tom 90 záujemcov o absolvovanie unikátneho výberového predmetu „Kariéra a úspech“ na Ekonomickej fakulte UMB. Teší ma, že môžem byť lektorsky pritom a viesť sériu 4 workshopov:
– Sebapoznávanie – Kto som a kam chcem kráčať (17.2.2016)
Moje budúce povolanie (24.2.2016)
Moja SWOT-ka a plán rozvoja kariéry (2.3.2016)
Ako si pripraviť úspešný CV a motivačný list (9.3.2016)