Výber strednej školy

Prvé vážnejšie zamýšľanie sa nad tým, čo chce človek v živote robiť prichádza na základnej škole. V tomto období bývajú „spolurozhodcami“ pri voľbe budúceho povolania práve rodičia. A tak prichádza spoločné lámanie hlavy nad tým aká škola je dobrá, vhodná, či z nej bude dobré uplatnenie alebo ľahký prechod na vysokú školu a čo by vlastne dieťa bavilo. Ako teda pomôcť svojim deťom pri voľbe povolania a strednej školy?

Pravidelne sa na mňa obracajú matky s otázkami, ako môžu pomôcť usmerniť svoje dieťa pri výbere školy. Aj posledný úvodný rozhovor hovoril jasnou rečou:

  • Neviem ako mám už pomôcť synovi. Mám 8-ka a záleží mi na tom, aby si vybral dobrú školu, ktorá by ho aj bavila. No on stále nemá  jasno v tom, čo chce robiť. Tak som mu navrhla, že najlepšie bude dať si prihlášku na gymnázium a potom sa rozhodne, čo ďalej. No on nechce, že radšej niečo praktické. Viete je vo veku, kedy trochu so mnou bojuje. Aj ho testovali a výsledky na neho celkom sedeli, aj majú v škole výchovnú poradkyňu. Stále však nevie, čo chce robiť a sme v začarovanom kruhu.

Takéto úvody v poradenských príbehoch z prostredia základnej školy zažívam pomerne často. Tak sa zdá, že výsledky poradenských dotazníkových nástrojov môžu byť dobrým pomocníkom pri sebapoznávaní, ale samé o sebe sú málokedy dostatočné pri odpovediach  na všetky otázky. Rovnako rozhovory bez komplexného zbierania informácií o osobnosti človeka s individuálnym prístupom bývajú inšpiratívne, no chýba v nich sebapresvedčenie a motivácia človeka, že toto je to pravé orechové pre mňa. Faktorov prečo takýto žiaci nenachádzajú odpovede môže byť mnoho: pracovná vyťaženosť výchovných poradcov na základnej škole spojená s nízkym časovým limitom na nerozhodnejšieho žiaka, pri hromadnom testovaní profesijnej orientácie sa môžu niektorí žiaci cítiť ako pri skúšaní, čo prinesie stres, že musia podať výkon a ďalšie.

Voľba povolania je dôležitým životným krokom, preto je potrebné venovať tomu dostatočný čas a priestor. Správny výber povolania pomáha človeku byť  šťastný, spokojný a sebarealizovaný. Robiť však takéto rozhodnutia v tak mladom veku je veľmi náročná úloha. Možno práve preto sa voľba povolania často krát presúva na „neskôr“ – pri výbere vysokej školy, pri nástupe do zamestnania… Prečo to však odsúvať? Môže sa zdať, že nedôkladné rozhodnutie v období voľby strednej školy nie je ešte až tak zásadné pre budúcnosť človeka. Dá sa to predsa „napraviť“ potom. Áno, zmena povolania je naozaj možná v každom veku. Prečo však nedopriať svojim deťom štyri roky, v ktorých by sa zmysluplne a systematicky venovali tomu, čo ich baví s vedomím poznania seba samého? Čím skôr sa človek spozná a začne hľadať, aké povolanie je pre neho to pravé, tým skôr ho nájde.“

Čo očakávať od poradenského procesu?

Pri hľadaní odpovedí na otázky k voľbe povolania môžu žiakom pomôcť rodičia, učitelia, výchovní poradcovia, školskí psychológovia a kariéroví poradcovia pôsobiaci na školách, v poradenských zariadeniach alebo súkromnom sektore. Dostupné sú aj rôzne online poradenské nástroje (emiero.sk, test-osobnosti.riasec.sk). Okrem testovania a poradenského rozhovoru sa v praxi používajú rôzne zážitkové, aktivizačné, koučovacie techniky – hranie rolí, výtvarné techniky (kresba sveta práce, životopisu), imaginácia, práca s detskými snami, príbehmi a podobne. K výberu povolania zvyčajne nestačí deň či týždeň, jeden rozhovor s rodičmi, otestovanie bez hĺbkového rozhovoru alebo len jedno krátke stretnutie s odborníkom na kariérové poradenstvo . Mal by to byť systematický proces, založený na individuálnom a partnerskom prístupe, kde poradca sprevádza žiaka všetkými fázami poradenského procesu až do doby, kým nenájde pre seba to správne povolanie, svoje kariérové smerovanie. A akými fázami poradenského procesu by malo prejsť Vaše dieťa?

  • KTO SOM? Aké sú moje kvality, talenty, záujmy, potreby, sny a túžby, schopnosti, zručnosti?
  • ČO ROBIŤ? Čo môžem a chcem so svojimi kvalitami robiť v reálnych možnostiach trhu práce? Ako na kreatívne objavovanie svojich možností a perspektív?
  • AKO NA TO? Aké ciele a akčné kroky mám pred sebou k dosiahnutiu svojej vízie na ceste k môjmu povolaniu?