Workshop na veľtrhu „Kam na vysokú školu“ v Banskej Bystrici

23. a 24. februára 2016

Pod hlavičkou Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry bol Kariérny Kompas poskytovať kariérové poradenstvo na podujatí „Kam na vysokú 2016“. Počas obidvoch dní mali stredoškoláci možnosť využiť kariérové poradenstvo v menších skupinách a zúčastniť sa workshopov. Študenti sa tak mali možnosť zamýšľať nad sebou, svojimi kvalitami, záujmami, potrebami vo vzťahu k rozhodovaniu o svojom budúcom študijnom, resp. profesijnom smerovaní.

Záujem zo strany študentov bol najmä o zážitkové workshopy „Rozhodni sa správne“. Počas troch workshopov získalo 57 študentov spätnú väzbu na seba a svoje smerovanie. A aká bola odozva zo strany účastníkov?

  • Workshop bol pre mňa veľmi nápomocný. Dozvedela som sa veľa o sebe a inšpirovalo ma to k novému pracovnému (študijnému) zameraniu.
  • Zamyslela som sa hlbšie nad mojimi vlastnosťami a tým, čo chcem vlastne v budúcnosti robiť. Od skupiny som získala zaujímavé tipy na povolania, nad ktorými som sa doposiaľ nezamýšľala a páčilo by sa mi ich robiť.
  • Zaujímavý a zábavný spôsob pomoci nerozhodným. Získala som nové nápady na štúdium. Budem o nich ešte zvažovať.
  • Pomohol mi rozhodnúť sa pokračovať v štúdiu a vybrať si správnu oblasť. Workshop bol robený veľmi príjemnou formou, veľmi ma potešil.
  • Dodalo mi to odvahu poslať prihlášku na prijímačky práve tam, kde chcem.
  • Super prístup. Zistil som, že som si vybral správne. Bola dobrá atmosféra.

 

Facebook
Instagram
LinkedIn