Eva, ktorá sa rozhodla zmeniť svoje povolanie

Eva, ktorá sa rozhodla zmeniť svoje povolanie
"Konzultácie mi poskytli náhľad na moju osobnú situáciu v oblasti povolania, prehľad možností ďalšieho uplatnenia, vyselektovanie konečných možností môjho ďalšieho kariérového rastu a predovšetkým získanie odvahy ísť si za cieľom. Odchádzala som s dobrým pocitom, že konečne vidím do svojej situácie a s rozhodnutím ihneď začať riešiť zmenu vo svojom živote."
Facebook
Instagram
LinkedIn