„Konzultácie mi poskytli náhľad na moju osobnú situáciu v oblasti povolania, prehľad možností ďalšieho uplatnenia, vyselektovanie konečných možností môjho ďalšieho kariérového rastu a predovšetkým získanie odvahy ísť si za cieľom. Odchádzala som s dobrým pocitom, že konečne vidím do svojej situácie a s rozhodnutím ihneď začať riešiť zmenu vo svojom živote.“

Facebook
Instagram
LinkedIn