Kariérny Kompas získal možnosť spolupracovať na projekte zamestnávania mladých ľudí Podpora mladých uchádzačov o zamestnanie s neziskovou organizáciou Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých.  

Cieľom tohto projektu bolo prostredníctvom programu “Šanca 29 pre mladých ľudí” pomôcť 15 mladým ľuďom vo veku do 29 rokov zvýšiť šance uplatniť sa na trhu práce. Projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Kariérové poradenstvo je intenzívne a orientované predovšetkým na individuálnu rovinu práce s klientom s rešpektovaním je špecifických potrieb. Pri poskytovaní individuálneho poradenstva je využívaný zážitkový, sociodynamický a koučovací prístup. Kariérové poradenstvo má presah k príprave na pracovný pohovor, sprevádzanie klientov na pracovné pohovory a mentoring.

Mladí ľudia v projekte sa zúčastnili 5 zážitkových workshopov kariérového poradenstva. Boli zamerané na sebapoznávanie, voľbu povolania, kariérové plánovanie, praktické tipy a návody ako hľadať zamestnanie a napísať dobrý životopis a motivačný list. Súčasťou bol aj motiavačný zážitkový workshop, kde mali účastnici možnosť zdieľať svoj posun na svojej kariérovej ceste.

Facebook
Instagram
LinkedIn