Radosť zo získania ocenenia Národnej ceny karierového poradenstva 2018.

Ďakujem za príležitosť pracovať s mladými nezamestnanými, ďakujem za spoluprácu neziskovej organizácii Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých v Banskej Bystrici!

O PROJEKTE

Pri realizácii projektu sa nám podarilo vytvoriť inovatívny poradenský koncept práce s mladými klientmi, ktorý prepája kariérové a sociálne poradenstvo a zameriava sa predovšetkým na individuálnu prácu s klientom. Súčasťou práce sa stala spolupráca s rodinami, terénne kariérové poradenstvo a terénna sociálna práca. Poradenstvo má presah na hľadanie pracovných príležitostí, sprevádzanie klientov v rámci pracovných pohovorov, úradov, škôl, ako aj mentoring a tútoring. Klienti absolvovali zážitkové workshopy kariérového poradenstva a vzdelávacie aktivitami zamerané na rozvoj sociálnych zručností. Mnoho z našich mladých ľudí malo možnosť získať v našej neziskovej organizácii pracovné návyky a nové pracovné zručnosti formou dočasného zamestnávania ako “prestupnej stanice” na otvorený trh práce.

Individuálna, ako aj skupinová práca s klientmi bola teda prioritne zameraná na kariérové poradenstvo, riešenie problémov v sociálnej oblasti, získanie sociálnych zručností a pracovných návykov a nových pracovných zručností. Kariérové poradenstvo sa venovalo sebapoznávaniu, voľbe povolania, kariérovému rozhodovaniu, plánovaniu a praktickým tipom ako si napísať dobrý životopis, motivačný list, ako si hľadať zamestnanie a byť úspešný na pracovnom pohovore.

Viac o Národnej cene Kariérového poradenstva 2018

 

Facebook
Instagram
LinkedIn