Ukážky konzultácií kariérového poradenstva v Banskej Bystrici

Ukážky konzultácií kariérového poradenstva v Banskej Bystrici
Pre tých z Vás, ktorí sa rozhodujete kam na vysokú školu a zvažujete rôzne alternatívy svojho budúceho zamerania a povolania, je tu príležitosť! Dňa 7. 2. 2017 v čase od 9:00 - 14:00 hod. využite možnosť zúčastniť sa konzultácie v kariérovom poradenstve priamo na podujatí "Kam na vysokú". Tento rok sa uvidíme na Gymnáziu A. Sládkoviča v Banskej Bystrici. Kariérny Kompas si pre Vás pripravil zaujímavé zážitkové aktivity. Účastníci sa môžu zapojiť do súť

Voľba povolania – Ako pomôcť svojim deťom pri výbere strednej školy

Voľba povolania – Ako pomôcť svojim deťom pri výbere strednej školy
Prvé vážnejšie zamýšľanie sa nad tým, čo chce človek v živote robiť prichádza na základnej škole. V tomto období bývajú „spolurozhodcami“ pri voľbe budúceho povolania práve rodičia. A tak prichádza spoločné lámanie hlavy nad tým aká škola je dobrá, vhodná, či z nej bude dobré uplatnenie alebo ľahký prechod na vysokú školu a čo by vlastne dieťa bavilo. Ako teda pomôcť svojim deťom pri voľbe povolania a strednej školy? Pravidelne sa na mňa obracajú matky ...

Workshop na veľtrhu Kam na vysokú školu

Workshop na veľtrhu Kam na vysokú školu
Workshop na veľtrhu „Kam na vysokú školu“ v Banskej Bystrici 23. a 24. februára 2016 Pod hlavičkou Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry bol Kariérny Kompas poskytovať kariérové poradenstvo na podujatí „Kam na vysokú 2016“. Počas obidvoch dní mali stredoškoláci možnosť využiť kariérové poradenstvo v menších skupinách a zúčastniť sa workshopov. Študenti sa tak mali možnosť zamýšľať nad sebou, svojimi kvalitami, záujmami, potrebami vo vzťahu

Séria workshopov na vysokej škole

Séria workshopov na vysokej škole
Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici je zo strany študentov záujem o rozvoj kariéry. Svedčí o tom 90 záujemcov o absolvovanie unikátneho výberového predmetu „Kariéra a úspech“ na Ekonomickej fakulte UMB. Teší ma, že môžem byť lektorsky pritom a viesť sériu 4 workshopov: - Sebapoznávanie – Kto som a kam chcem kráčať (17.2.2016) - Moje budúce povolanie (24.2.2016) - Moja SWOT-ka a plán rozvoja kariéry (2.3.2016) - Ako si pripraviť úspešný CV a mo